Y tế xã kết hợp giáo viên trường đo thân nhiệt cho Học sinh đi học trở lại sau dịch Covit

Y tế xã kết hợp giáo viên trường đo thân nhiệt cho Học sinh đi học trở lại  sau dịch Covit 

Y tế xã kết hợp giáo viên trường đo thân nhiệt cho Học sinh đi học trở lại  sau dịch Covit 

Bài viết liên quan