Trong buổi học mỗi học sinh đều phải sát khuẩn tay nhiều lần .

Trong buổi học mỗi học sinh đều phải sát khuẩn tay nhiều lần .

Trong buổi học mỗi học sinh đều phải sát khuẩn tay nhiều lần .

Bài viết liên quan