Sau thời gian tạm thời nghỉ tránh dịch covid giáo viên kết hợp với phụ huynh học sinh trường Tiểu học Song Lãng tổng vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho các cháu đến trường trở lại vào ngày 1/3/2021.

Sau thời gian tạm thời nghỉ tránh dịch covid giáo viên kết hợp với phụ huynh học sinh trường Tiểu học Song Lãng tổng vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho các cháu đến trường trở lại vào ngày 1/3/2021.

Sau thời gian tạm thời nghỉ tránh dịch covid giáo viên kết hợp với phụ huynh học sinh trường Tiểu học Song Lãng tổng vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho các cháu đến trường trở lại vào ngày 1/3/2021. 

Bài viết liên quan