Mùa xuân là tết trồng cây nên Đoàn thanh niên xã nhà cùng đồng hành với nhà trường Tiểu học Song Lãng trồng thêm nhiều cây xanh đón xuân sang, tạo thêm bóng mát cho nhà trường.

Mùa xuân là tết trồng cây nên Đoàn thanh niên xã nhà cùng đồng hành với nhà trường Tiểu học Song Lãng trồng thêm nhiều cây xanh đón xuân sang, tạo thêm bóng mát cho nhà trường.

Mùa xuân là tết trồng cây nên Đoàn thanh niên xã nhà cùng đồng hành với nhà trường Tiểu học Song Lãng trồng thêm nhiều cây xanh đón xuân sang, tạo thêm bóng mát cho nhà trường.

Bài viết liên quan