Lễ kết nạp đội viên mới tại các lớp khối 3 năm học 2019-2020

Lễ kết  nạp đội viên mới tại các lớp khối 3 năm học 2019-2020

Lễ kết  nạp đội viên mới tại các lớp khối 3 năm học 2019-2020

Bài viết liên quan