Kỷ niệm ngày 8/3/2021

Kỷ niệm ngày 8/3/2021

Kỷ niệm ngày 8/3/2021 công đoàn nhà trường tổ chức tôn vinh một nửa của thế giới rất vui vẻ và ấm áp yêu thương.