Kế hoạch chiến lược 2020-2025.

Trường Tiểu học Song Lãng được thành lập tháng 10/1994, trường được tách ra từ Trường THCS Song Lãng. Trường được đặt tại thôn Trung- xã Song Lãng- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

Trường được đặt trên địa bàn có nền kinh tế – xã hội tương đối phát triển những năm gần đây và khá ổn định. Đa số người dân sống bằng nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường Tiểu học Song Lãng được thành lập tháng 10/1994, trường được tách ra từ Trường THCS Song Lãng. Trường được đặt tại thôn Trung- xã Song Lãng- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

Trường được đặt trên địa bàn có nền kinh tế – xã hội tương đối phát triển những năm gần đây và khá ổn định. Đa số người dân sống bằng nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt.