18/12/17  Góc thư giãn  266
Cũng bởi ghe tuông bà thiến đi Quăng vô "toi-let" giật tức thì Vật kia chưa chết còn trong cống Cảnh sát khiên vô ráp tức thì
 18/12/17  Góc thư giãn  129
Làng em , có anh tên Dương Cụ, công chức lìu tìu, lương đủ sống, vợ anh cũng công chức lìu tìu . Lương đủ sống. Ông Dái Cá trên sáu chục, đang đi bộ trên hè thì nhảy vọt xuống đ­ờng để tránh một chậu nước , chắc nước bẩn, hắt ra từ nhà gần đó. Tai bay vạ gió, ông nhảy trúng đầu xe anh Dương ...
 18/12/17  Góc thư giãn  108
Lâu nay nghe thiên hạ nói "chồng già vợ trẻ là tiên", không hiểu ai là "tiên"? Bởi cũng có câu: ăn đ­ợc ngủ đ­ợc là tiên!!!
 18/12/17  Góc thư giãn  240
Em hởi sao em lấy Đài Loan / Phải chăng nước Việt đã chẳng còn / Hổng ai xứng đáng cho em chọn / Nẻo chánh không đi đi lối mòn?
 18/12/17  Góc thư giãn  174
Theo truyền thuyết thì bà Mụ nặn ra loài người, nhưng lớp "hậu thế" cứ đổ hết cho... ông trời. Thậm chí họ còn làm thơ rằng: