10/11/20  Hoạt động chuyên môn  194
Giáo án Tin học Bài 3 : Sử dụng bàn phím
 10/11/20  Hoạt động chuyên môn  181
Bài dạy trình chiếu một số cách bảo quản thức ăn
 22/10/20  Tin hoạt động  134
Báo cáo tổng kết công tác Đội năm học 2019-2020 và kế hoạch hoạt động của liên đội năm 2020-2021 
 20/05/20  Kế hoạch công tác  201
Học sinh học trực tuyến
 20/05/20  Hoạt động chuyên môn  197
Chuyên đề phép chia lớp 2B
 12/03/20  Hoạt động chuyên môn  165
Đề cương ôn tập nghỉ dịch khối 2 môn toán và tiếng việt.