Chuẩn bị đón tết yêu thương Tân Sửu, phụ huynh kết hợp nhà trường trao tặng bánh chưng, quà cho các em học sinh.

Chuẩn bị đón tết yêu thương Tân Sửu, phụ huynh kết hợp nhà trường trao tặng bánh chưng, quà cho các em học sinh.

Chuẩn bị đón tết yêu thương Tân Sửu, phụ huynh kết hợp nhà trường trao tặng bánh chưng, quà cho các em học sinh.

Bài viết liên quan