Thi Kéo co chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của học sinh.

Thi Kéo co chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của học sinh.

Thi Kéo co chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của học sinh.