Kéo co lớp 4A nhất khối 4

Học sinh trường Tiểu học Song Lãng thi kéo co chào mừng ngàyNhà giáo Việt Nam 20-11-2020.

Học sinh trường Tiểu học Song Lãng thi kéo co chào mừng ngàyNhà giáo Việt Nam 20-11-2020.