Học sinh trường Tiểu học Song Lãng thi kéo co chào mừng ngàyNhà giáo Việt Nam 20-11-2020.

Học sinh trường Tiểu học Song Lãng thi kéo co chào mừng ngàyNhà giáo Việt Nam 20-11-2020.

Cứ sang tháng 11 là Cô và trò nhà trường vô cùng háo hức cùng nhau chẩn bị những tiết mục thể dục thể thao và văn nghệ đặc sắc nhất của mình để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.Học sinh trường Tiểu học Song Lãng thi kéo co và văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2020.