18/12/17  Giới thiệu chung  297
PHẦN MỘT Giới thiệu khái quát về mảnh đất và con người của quê hương Song Lãng Xã Song Lãng nằm ở phiá tả ngạn Sông Hồng. Mảnh đất và con nagười Song Lãng có - Thời Lê Cảnh Hưng thuộc lộ Nam Sơn - Thời Tây Sơn thuộc lộ Sơn Nam Hạ - Thời Lê đổi huyện Thư trì thuộc phủ Kiến Xương cho đến năm 1947 xã ...